Body Image Bg
image

Ons privacy beleid.

Dit privacy beleid beschrijft hoe Digilyfe ("Digilyfe", "wij", "ons" of "onze") persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, openbaar maakt en beschermt die verkregen is via het gebruik van onze Cloud services. We hechten veel waarde aan uw privacy en streven ernaar uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving. Neem de tijd om dit privacy beleid zorgvuldig door te lezen voordat u gebruikmaakt van onze diensten.

 1. Verzamelde informatie
  a. Persoonlijke informatie: Bij het registreren of gebruikmaken van onze diensten kunnen we persoonlijke informatie van u verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres, contactgegevens en factuurgegevens.
  b. Gebruiksgegevens: We kunnen ook gegevens verzamelen over uw interacties met onze diensten, zoals logboekgegevens, IP-adressen, browsertype, paginaweergaven en klikgedrag.
  c. Cookies: We kunnen cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken om informatie te verzamelen en uw ervaring met onze diensten te verbeteren.

 2. Gebruik van verzamelde informatie
  a. We gebruiken de verzamelde informatie om onze diensten te leveren, te beheren en te verbeteren, en om met u te communiceren over uw account en verzoeken.
  b. We kunnen de verzamelde informatie gebruiken om u op de hoogte te houden van relevante updates, aanbiedingen en nieuws met betrekking tot onze diensten. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze communicatie.
  c. We kunnen de verzamelde informatie gebruiken om de veiligheid van onze diensten te waarborgen, fraude te voorkomen en te detecteren, en te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 3. Gegevensopslag en -overdracht
  a. Uw persoonlijke informatie kan worden opgeslagen op servers binnen of buiten uw eigen land. We nemen redelijke maatregelen om uw gegevens te beschermen en te beveiligen.
  b. Bij het overdragen van uw gegevens naar andere landen zullen we ervoor zorgen dat de nodige waarborgen worden getroffen om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

 4. Delen van informatie
  a. We delen uw persoonlijke informatie niet met derden, tenzij dit nodig is voor het verlenen van onze diensten, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, of wanneer u hiermee instemt.
  b. We kunnen derden inschakelen om bepaalde diensten namens ons uit te voeren, zoals betalingsverwerking of gegevensanalyse. Deze partijen hebben alleen toegang tot de informatie die nodig is voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten en zijn gebonden aan vertrouwelijkheidsovereenkomsten.

 5. Uw rechten
  a. U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie die we over u bewaren en om eventuele onnauwkeurigheden te corrigeren.
  b. U kunt ook verzoeken om de verwijdering van uw persoonlijke informatie uit onze systemen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens te bewaren.
  c. Neem contact met ons op via de hieronder vermelde contactgegevens als u uw rechten wilt uitoefenen of vragen heeft over het gebruik van uw persoonlijke informatie.
 1. Beveiliging van gegevens
  a. We nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, wijziging of openbaarmaking.
  b. We streven ernaar om uw gegevens veilig op te slaan en te verzenden, maar we kunnen de absolute beveiliging van gegevens niet garanderen vanwege de aard van internet en online overdrachten.

 2. Wijzigingen in het privacy beleid
  a. We behouden ons het recht voor om dit privacy beleid op elk moment bij te werken of te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden van kracht zodra het herziene privacy beleid op onze website is geplaatst.
  b. We raden u aan om regelmatig ons privacy beleid te raadplegen voor eventuele wijzigingen.

 3. Contactgegevens
  Als u vragen heeft over ons privacy beleid, uw persoonlijke gegevens of als u een verzoek wilt indienen met betrekking tot uw rechten, neem dan contact met ons op.

 

Bedankt voor het lezen van ons privacy beleid.

;