Body Image Bg
image

Onze Algemene Voorwaarden.

Lees deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van de diensten van Digilyfe. Deze Voorwaarden bepalen de wettelijke overeenkomst tussen u ("Gebruiker", "u" of "uw") en Digilyfe ("Digilyfe", "wij", "ons" of "onze") met betrekking tot het gebruik van onze Cloud services. Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met deze Voorwaarden.

 1. Diensten
  Digilyfe biedt een breed scala aan Cloud services aan, waaronder Cloud strategieadvies, Cloud transformatie, Cloud operaties en andere gerelateerde diensten ("Diensten"). Deze Diensten kunnen onderhevig zijn aan specifieke voorwaarden en overeenkomsten die van toepassing zijn op elk afzonderlijk type Dienst.

 2. Gebruiksvoorwaarden
  a. U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor het gebruik van onze Diensten in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.
  b. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van nauwkeurige en actuele informatie bij het registreren en gebruiken van onze Diensten.
  c. U stemt ermee in om geen inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Digilyfe of andere derden in verband met het gebruik van onze Diensten.
  d. U gaat ermee akkoord om geen schadelijke software, virussen, malware of andere schadelijke inhoud te verzenden of te verspreiden via onze Diensten.
  e. U mag onze Diensten niet gebruiken op een manier die de werking, veiligheid of integriteit ervan kan belemmeren of schaden.

 3. Intellectuele Eigendom
  a. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en materialen die door Digilyfe worden verstrekt, blijven eigendom van Digilyfe of de respectievelijke eigenaren.
  b. U verkrijgt geen enkel recht of licentie met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van Digilyfe of andere derden door het gebruik van onze Diensten.

 4. Privacy (beleid)
  a. Wij respecteren uw privacy en zullen uw persoonlijke informatie alleen gebruiken in overeenstemming met ons privacy beleid.
  b. Door gebruik te maken van onze Diensten stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke informatie zoals beschreven in ons privacy beleid.

 5. Beperking van Aansprakelijkheid
  a. Digilyfe is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze Diensten.
  b. Digilyfe is niet verantwoordelijk voor enige storingen, onderbrekingen of vertragingen in de toegang tot of het gebruik van onze Diensten.

 6. Wijzigingen in de Voorwaarden
  Digilyfe behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht zodra ze op onze website zijn geplaatst

 

Voor overige voorwaarden verwijzen wij naar NLDigiltal, alwaar bij zijn aangesloten.

 

;